Startup Esotnia ja Asutajate seltsi läbi viidud uuringust selgub, et 55% iduettevõtetest plaanib sel aastal töötajaid juurde värvata ning 77% värbamisplaaniga iduettevõtetest soovib värvata vajaliku kompetentsiga tööjõudu välismaalt.


“Küsitluse tulemused näitavad, et töötajate valikul lähtutakse eelkõige kvalifikatsioonist ning töötaja päritolu ei ole määrav. Samas ei saa eirata fakti, et Eesti tööjõuturult ei õnnestu kohalikel kõrgtehnoloogilistel iduettevõtetel vajalikku kompetentsi alati leida. Nii otsitaksegi kvalifitseeritud ja spetsiifiliste oskustega spetsialiste nii Euroopa Liidust kui ka kaugemalt,” kommenteeris Startup Estonia juhi Maarika Truu.

Eesti iduettevõtted soovivad välistöötajaid värvata enim arendaja, kasutajatoe ja müügi positsioonidele.

Selle aasta teises kvartalis väljastati tähtajalised elamisload Eesti iduettevõttes töötamiseks 84 inimesele, kellest enamus on pärit Venemaalt, Brasiiliast ja Indiast. Iduettevõtted on registreerinud 55 välismaalase lühiajalise töötamise Eestis, kes on tulnud Venemaalt, Ukrainast ja Austraaliast ning paljudest teistest riikidest üle maailma.

Startup-viisa staatus on sellel aastal antud 65 iduettevõttele ning lisaks väljastati neli viisat ettevõtlusega alustamiseks. “Startup-viisa peamine eesmärk on lihtsustada iduettevõtete jaoks töötajate värbamist ja vajaliku kompetentsiga töötajate Eestisse toomist ning see on ennast väga hästi tõestanud,” tõi Truu välja. Startup-viisa abil on töötajaid Eestisse värbamas iduettevõtted Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt, Kanadast, Inglismaalt aga ka Iraanist, Argentinast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Türgist.

Startup Estonia ja Asutajate Seltsi küsitlusele vastanutest 11% märkis, et mais ja juunis naasis koroonakriisi tõttu osa nende välistöötajatest koju, aprillis märkis sama 14% vastanutest. Lisaks märkis 31% vastanutest, et COVID-19 puhkemise tõttu on välistöötajal olnud probleeme Eestisse tulemisega. Vaatamata sellele plaanib 55% küsitlusele vastanutest sel aastal töötajaid juurde värvata, 33% vastajatest muudatusi ei planeeri ning vaid 13% vastajatest on sunnitud osa töötajatest koondama.

Möödunud aasta lõpu seisuga töötas Eesti iduettevõtetes 5944 inimest ning tööjõumakse tasuti aasta jooksul kokku 77 miljonit eurot. Iduettevõtetes oli keskmine brutopalk möödunud aastal 2347 eurot ehk Eesti keskmisest ligi 70% suurem, ulatudes 31-50aastaste töötajate seas koguni 2840 euroni.